Impact & Opinions | Tionchar & Tuairimí

SDG 15: Life On Land

articles
18 December 2023
19  MINS

Flóra na Gaeltachta: saibhreas na bithéagsúlachta mar áis foghlama

An Dr Seathrún Ó Tuairisg

Tugann Seathrún Ó Tuairisg léargas ar phlandaí coitianta agus neamhchoitianta atá le feiceáil i gceantar Chois Fharraige i gConamara, Co. na Gaillimhe. Tugann an obair seo spléach ar a thábhachtaí atá an bhithéagsúlacht don timpeallacht agus don tsochaí – ábhar atá thar a bheith tráthúil anois agus muid in éigeandáil aeráide agus i ngéarchéim bhithéagsúlachta. Is réimse é seo a luíonn isteach go mór le straitéis Ollscoil na Gaillimhe i leith na spriocanna forbartha inbhuanaithe (SDG) – Sprioc 15, Beathra Talún, go háirithe. 

Keep up to date on the latest from us straight to your inbox

Privacy policy