Impact & Opinions | Tionchar & Tuairimí

Gaeilge

articles
icon
Global Impact
20 May 2024
13  MINS

Overview of Mary Robinson’s Archive

Niamh Ní Charra, Archivist , University of Galway

The 21st of May 2024 marks the 80th birthday of one of Ireland’s most influential, celebrated, and hard-working citizens, former President of Ireland, Mary Robinson. The University of Galway is proud to house her archive, and while work to catalogue it continues, we mark this significant milestone with an overview of the archive’s contents and an update on progress. University of Galway is also a partner of The Mary Robinson Centre in the former President’s home town of Ballina, Co. Mayo, and together we are honouring her life and legacy by engaging scholars of all ages in the major themes of her archive.  

articles
icon
SDG Champion
18 December 2023
24  MINS

“Ragged Desolation of Men and Things”?

Breandán Mac Suibhne, Laura Kelly, Niall Whelehan

In an essay published in July 2023 in the catalogue for Christina McBride’s Críocha an Chroí / Heartland exhibition in An Gailearaí, Gaoth Dobhair, historians Breandán Mac Suibhne of the University of Galway and Laura Kelly and Niall Whelehan of the University of Stratheclyde respond to her images of the rock-strewn landscape of north-west Donegal.

articles
icon
SDG Champion
18 December 2023
7  MINS

Ó Chois Fharraige go COP28

Dr John Caulfield

Céard atá le rá ag an nglúin óg in Éirinn faoin athrú aeráide? D’oibrigh foireann Ollscoil na Gaillimhe in éineacht le dhá mheánscoil Ghaeltachta i nGaillimh chun dóchas agus imní a ndaltaí a roinnt leis an domhan mór. 

articles
18 December 2023
19  MINS

Flóra na Gaeltachta: saibhreas na bithéagsúlachta mar áis foghlama

An Dr Seathrún Ó Tuairisg

Tugann Seathrún Ó Tuairisg léargas ar phlandaí coitianta agus neamhchoitianta atá le feiceáil i gceantar Chois Fharraige i gConamara, Co. na Gaillimhe. Tugann an obair seo spléach ar a thábhachtaí atá an bhithéagsúlacht don timpeallacht agus don tsochaí – ábhar atá thar a bheith tráthúil anois agus muid in éigeandáil aeráide agus i ngéarchéim bhithéagsúlachta. Is réimse é seo a luíonn isteach go mór le straitéis Ollscoil na Gaillimhe i leith na spriocanna forbartha inbhuanaithe (SDG) – Sprioc 15, Beathra Talún, go háirithe. 

articles
icon
SDG Champion
18 December 2023
11  MINS

Críocha an Chroí—An Artist’s Return to the Heartland

Christina McBride

A residency in the University of Galway’s Gaoth Dobhair Centre in 2022–23 allowed Glasgow visual artist Christina McBride to explore the natural and built environment of her mother’s homeplace in nearby Bun an Inbhir in a series of analogue photographs developed using local fauna and peatland materials. McBride’s residency in Donegal and the resulting exhibition, Críocha an Chroí / Heartland—was made possible by a partnership involving the University, Údarás na Gaeltachta, Ealaín na Gaeltachta and the Regional Cultural Centre in Letterkenny. In autumn 2023, a second exhibition, Thall Udaí / Over By, focusing on the people of the place, was mounted in Sean-Scoil Bhun an Inbhir and a third is planned for Glasgow in 2024.

articles
icon
SDG Champion
06 November 2023
22  MINS

Cultural Values in a Sustainable Future

Prof Lillis Ó Laoire

We may not associate SDGs with culture, but the UN’s 2030 Agenda acknowledges the need to safeguard the world’s diverse cultural heritages, and the role of culture in fostering a collective sense of responsibility and belonging. Award-winning writer and singer, Prof Lillis Ó Laoire asks: how can we steward our cultural heritages to realign them with sustainable futures?

articles
icon
Resilient Innovation
25 July 2023
13  MINS

Straitéis na Gaeilge: An Scéal is Deireanaí

Seoladh an chéad straitéis don Ghaeilge san Ollscoil beagnach dhá bhliain ó shin, ar an 16 Iúil 2021 agus tá toradh na hoibre atá déanta ag gach uile dhuine a raibh lámh acu i bhforbairt agus i bhfeidhmiú na Straitéise go dtí seo le haithint ar fud an champais agus dul chun cinn suntasach déanta.

articles
icon
AI & Human Creativity
16 December 2021
14  MINS

Meaisínaistriúchán Néarach – Deis agus Dúshlán i gComhthéacs Ollscoile

Eoin Ó Droighneáin

Tá úsáid teangacha sa réimse digiteach thar a bheith tábhachtach – teangacha nach mbeidh lánpháirteach sa réimse sin, tá an baol ann go rachaidh siad ar gcúl. The use of languages ​​in the digital realm is extremely important – languages not embracing the digital revolution are in danger of decline.

Keep up to date on the latest from us straight to your inbox

Privacy policy