Impact & Opinions | Tionchar & Tuairimí

Gaeilge

articles
icon
Resilient Innovation
25 July 2023
13  MINS

Straitéis na Gaeilge: An Scéal is Deireanaí

Seoladh an chéad straitéis don Ghaeilge san Ollscoil beagnach dhá bhliain ó shin, ar an 16 Iúil 2021 agus tá toradh na hoibre atá déanta ag gach uile dhuine a raibh lámh acu i bhforbairt agus i bhfeidhmiú na Straitéise go dtí seo le haithint ar fud an champais agus dul chun cinn suntasach déanta.

articles
icon
AI & Human Creativity
16 December 2021
14  MINS

Meaisínaistriúchán Néarach – Deis agus Dúshlán i gComhthéacs Ollscoile

Eoin Ó Droighneáin

Tá úsáid teangacha sa réimse digiteach thar a bheith tábhachtach – teangacha nach mbeidh lánpháirteach sa réimse sin, tá an baol ann go rachaidh siad ar gcúl. The use of languages ​​in the digital realm is extremely important – languages not embracing the digital revolution are in danger of decline.

Keep up to date on the latest from us straight to your inbox

Privacy policy